Ben­ny Törn­roos

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Ål­der: 60.

● Bor i: Es­bo till­sam­mans med sin fru och sin hund.

● Fa­milj: Fru, tre ut­flug­na barn och ett barn­barn på 1,5 år.

● Kar­riär: Star­ta­de sin ar­tist­kar­riär på 1970-ta­let och med­ver­ka­de då bland an­nat i ban­det Country Ex­press. Slog ige­nom som ”mu­min­rös­ten” i sam­band med att han sjöng in in­trot till tv-se­ri­en Be­rät­tel­ser från mumin­da­len. Utö­ver mu­si­ken hör även snick­ran­de och seg­ling till hans sto­ra in­tres­sen.

● Fa­vo­rit bland mu­min­fi­gu­rer: mu­min­mam­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.