Ste­fan Sund­ström till ”Som­maröp­pet”

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Di­rekt­sänd­ning­ar­na från äl­ven i Umeå och Bei­jers park i Mal­mö fort­sät­ter med nya gäs­ter och sam­tal­säm­nen. Den här gång­en gäs­tas pro­gram­met av ar­tis­ten och låt­skri­va­ren Ste­fan Sund­ström och för­fat­ta­ren Pa­tri­cia Tu­dor San­dahl. SVT1 21.00

FO­TO: MAJA SUSLIN/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.