Om al­la män­ni­skors rätt att få glän­sa

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Hon blev mob­bad och ut­fryst för att hon var an­norlun­da. I sitt som­marprat be­rät­tar Em­ma Ört­lund från Gla­da Hu­dik om rät­ten att få glän­sa oav­sett vem man är. SVE­RI­GES RA­DIO P1 14.00

FO­TO: SVE­RI­GES RA­DIO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.