Hufvudstadsbladet

HUFVUDSTAD­SBLADET

-

grun­da­des av Au­gust Schau­man år 1864. HBL är i dag Fin­lands störs­ta dags­tid­ning på svens­ka. Tid­ning­ens lin­je är obun­det li­be­ralt bor­ger­lig.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland