Hufvudstadsbladet

Kokt kol­ja­fi­lé med ägg- och dillsås

Trött på allt kryd­digt och starkt? Pro­va kokt kol­ja­fi­lé med ägg- och dillsås.

- Food · Boiling · Meat · Seafood · Eggs · Fish Dishes · Healthy Food · Cooking · Healthy Living · Emmett Till

Till 4 per­so­ner, 25 mi­nu­ter

700–800 g kol­ja­fi­lé, ut­an skinn och ben 1 fisk­bul­jong­tär­ning

Till så­sen:

2 hård­kok­ta ägg 1 dl hac­kad dill 3 dl väts­ka från fisk­ko­ket 1 1/2 dl gräd­de 1 1/2 msk majs­stär­kel­se + 2 1/2 msk vat­ten 1 tsk vitvins­vi­nä­ger salt och vit­pep­par

Att äta till:

kokt po­ta­tis blan­dad sal­lad är­tor ci­tron

Gör så här:

1. Rul­la el­ler vik ihop fisk­fi­lé­er­na med det som va­rit skinn­si­dan in­åt. Då be­hål­ler fis­ken sin form vid tillag­ning­en. Lägg fis­ken i en ka­strull och smu­la över en tär­ning fisk­bul­jong. Slå på vat­ten så det pre­cis täc­ker. Sal­ta.

2. Sjud ett par mi­nu­ter un­der lock och låt den se­dan dra nå­gon mi­nut i väts­kan.

3. Si­la av 3 de­ci­li­ter väts­ka till en ny ka­strull. Till­sätt gräd­de, ko­ka upp och red med majs­stär­kel­se löst i vat­ten. Smak­sätt med hac­kat, hård­kokt ägg, dill och vi­nä­ger. Sjud 3–4 mi­nu­ter, sma­ka av med salt och pep­par. Lägg upp fis­ken och för­de­la så­sen över. Ser­ve­ra med po­ta­tis, lätt­kok­ta är­tor, sal­lad och ci­tron­klyf­ta.

 ?? FOTO: TT ?? ■ Kokt kol­ja­fi­lé med ägg- och dillsås är milt och gott.
FOTO: TT ■ Kokt kol­ja­fi­lé med ägg- och dillsås är milt och gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland