Hufvudstadsbladet

Hi­sto­risk se­ger för kvinn­lig herr­lagsträ­na­re

- TT Sports

Re­na­te Blind­heim är den förs­ta kvinn­li­ga hu­vud­trä­na­ren för her­rar i norsk topp­fot­boll. I lör­dags fick 26-åring­en en drömstart på sä­song­en när di­vi­sion 2-la­get Sot­ra vann med 3–2 mot Lar­vik.

– Jag tror att vi ska ha en re­a­lis­tisk syn på var vi be­fin­ner oss, men det är tre väl­digt vik­ti­ga po­äng spe­ci­ellt med tan­ke på hur sä­song­en ser ut, sä­ger hon till VG.

Hon tog över la­get i ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland