Hufvudstadsbladet

Käl­lor: Bot­tas för­läng­er med Mer­ce­des

- HBL Sports · Mercedes GP · Valtteri Bottas · Austria · Lewis Hamilton · Hamilton · Jason Lewis

Spe­ku­la­tio­ner­na kring Valt­te­ri Bot­tas fram­tid i for­mel 1-se­ri­en har på­gått re­dan en god stund, men nu ver­kar fin­län­da­ren ha klart för sig var han kör även näs­ta sä­song. Käl­lor nä­ra stal­let sä­ger till brit­tis­ka tid­ning­en Au­to­sport att även om nå­got skrift­ligt än­nu in­te är un­der­teck­nat så har Bot­tas och Mer­ce­des in­gått ett prin­ci­piellt av­tal om en för­länging på ett år.

He­la Mer­ce­deskon­ser­nens vd, svens­ka Ola Kal­le­ni­us, ska ha va­rit på plats i Ös­ter­ri­ke för att se de två sä­songsin­le­dan­de lop­pen och gett grönt ljus för att Bot­tas kör för stal­let även näs­ta år.

– Vi hål­ler oss till vå­ra två kil­lar, sa­de Kal­le­ni­us till tys­ka Sky upp­ger Au­to­sport.

Även stall­kam­ra­ten Lewis Ha­mil­ton är ut­an kon­trakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland