Hufvudstadsbladet

SE­RIE

- Hobbies · Good News · Pets · Literature · Arts

● Lit­te­ra­tu­ren be­fol­kas in­te ba­ra av män­ni­skor ut­an ock­så av hun­dar, kat­ter, häs­tar och många and­ra djur. I se­ri­en Dju­ren i lit­te­ra­tu­ren stif­tar vi när­ma­re be­kant­skap med någ­ra av dem. I se­ri­ens förs­ta del skri­ver Pia Ingström om älg­kung­en, mör­darmår­den och den blod­törs­ti­ga vat­ten­mull­va­den.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland