Hufvudstadsbladet

Jo­han Wik­ström

-

● Instagram­kon­to: @sar­to­ri­al_­finn.

● Född: 1988.

● Bor: i helsing­fors se­dan 2014.

● Fa­milj: sam­bo, för­äld­rar och sys­ter.

● Tre vik­ti­ga ac­ces­so­a­rer: Bröst­näs­duk, slips, kloc­ka.

● Stil­fö­re­bil­der: andre­as We­inås, Gi­an­ni ag­nel­li.

● Fa­vo­rit­mär­ken: Ye­os­sal, ett mär­ke från sing­a­po­re som gör mått­syd­da plagg och rampley & Co, ett brit­tiskt mär­ke som bland an­nat gör bröst­näs­du­kar med oli­ka konst­verk som mo­tiv.

● Bäs­ta mo­de­tips: håll det sim­pelt. det vik­ti­gas­te är att pass­for­men är bra. ock­så enkla­re klä­der som vit skjor­ta och mör­ka byx­or ser bra ut om de sit­ter bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland