Hufvudstadsbladet

SMS-vä­der

- Weather · Finnish Meteorological Institute

Skic­ka ett med­de­lan­de med tex­ten VÄ­DER OR­TEN till num­mer 13526. VÄ­DER OR­TEN 5 till sam­ma num­mer ger fem­da­gars­pro­gnos. För sjö­vä­der skic­ka VÄ­DER SJÖ följt av kust­sta­tio­nens namn till 13513. Text­med­de­lan­det kos­tar 0,95 eu­ro. För vä­der­tjänst per telefon, ring Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tet 0600 10600. (3,85 €/min + lsa.)

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland