52 pas­sa­ge­ra­re eva­ku­e­ra­des från ry­kan­de sjö­buss

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SPT

Ef­ter rök­ut­veck­ling om­bord på en båt ryck­te rädd­nings­per­so­nal ut till Åbo­lands skär­gård un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gen.

– Det hand­la­de om en li­ten sjö­buss som var på kryss­ning på väg till Åbo, sä­ger Pe­tri Kop­po­la vid Väst­ra Ny­lands sjö­be­vak­ning. Ett pro­blem med mo­torn ska­pa­de kraf­tig rök­ut­veck­ling. Som tur var det in­te frå­gan om en brand.

Sam­ti­ga 52 pas­sa­ge­ra­re eva­ku­e­ra­des och ing­en kom till ska­da. Sjör­ädd­ning­en och fle­ra en­he­ter från rädd­nings­ver­ket var på plats. Far­kos­ten för­töj­des vid en bryg­ga på ön Lo­is­to­ka­ri. Far­kos­ten granska­des av Egent­li­ga Fin­lands rädd­nings­verk och det fanns ing­en risk för att den skul­le sjun­ka.

Al­la pas­sa­ge­ra­re kun­de fort­sät­ta sin färd om­bord på ett an­nat far­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.