Fäng­el­se­rym­ling kom in­te långt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

En fånge rym­de från Kyl­mäk­o­ski fäng­el­se på mån­da­gen ge­nom att upp­ge sig va­ra en an­nan fånge som skul­le fri­ges sam­ma dag.

Rym­ning­en sked­de ge­nom att två fång­ar som till ut­se­en­det lik­nar varand­ra miss­togs för varand­ra. En­ligt fäng­el­se­di­rek­tör Har­ri Rämö är hän­del­sen unik. – Ty­värr har ett mänsk­ligt miss­tag skett. Det är verk­li­gen förarg­ligt, sä­ger Rämö till SPT.

Fång­en ef­ter­lys­tes och po­li­sen tog över ut­red­ning­en. Vid 14.30-ti­den på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de po­li­sen i In­re Fin­land att fång­en, en man född 1997, ha­de hit­tats. Gri­pan­det för­löp­te lugnt och po­lis­ut­red­ning­en fort­sät­ter i dag med för­hör. En­ligt Rämö var den för­rym­da fång­en in­te far­lig för all­män­he­ten. Il­ta­leh­ti var först med ny­he­ten om den ovan­li­ga rym­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.