Publik­fritt på PGA-tou­ren res­ten av sä­song­en

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Åter­sto­den av årets PGA-tour i golf kom­mer att spe­las ut­an publik på grund av smitt­sprid­ning­en i USA. Al­la fem täv­ling­ar som hål­lits se­dan tou­ren kom i gång ef­ter co­ro­na­pa­u­sen i ju­ni har spe­lats ut­an åskå­da­re. Till en bör­jan var tan­ken att tillå­ta publik i vec­kans Me­mo­ri­al Tour­na­ment på Muir­fi­eld Vil­lage i Dublin, Ohio, men den pla­nen slo­pa­des på grund av den sto­ra ök­ning­en av co­vid-19-fall.

Beske­det in­ne­bär att ing­en publik tillåts när sä­song­en ska av­gö­ras, in­klu­si­ve de tre slut­spel­s­täv­ling­ar­na i Fedex Cup med tour­fi­na­len i At­lan­ta den 4–7 sep­tem­ber som slut­punkt för den för­kor­ta­de sä­song­en.

”De här be­slu­ten är ald­rig enk­la”, sä­ger täv­lings­che­fen Al­li­son Fill­mo­re i ett press­med­de­lan­de, och me­nar att ”det är det bäs­ta be­slu­tet för al­la in­blan­da­de”.

FO­TO: RY­AN KANG/AP PHOTO

Ti­ger Woods gör sin förs­ta PGA­täv­ling se­dan i feb­ru­a­ri i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.