Ny ka­non­tid av Kor­te i Lah­tis

An­ni­ma­ri Kor­te är helt på sin egen ni­vå för till­fäl­let.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LIN­DQVIST

Det spe­ku­le­ra­des om ett nytt finskt re­kord i Mo­to­net GP i Lah­tis – och det var in­te långt ifrån. HIFK-lö­pa­ren An­ni-Ma­ri Kor­te löp­te en ny ka­non­tid på 100 m häck i lätt mot­vind (-0,6 m/s): 12,80. Hon tog en över­läg­sen se­ger.

– Helt bra i mot­vind. Jag är helt klart i re­kord­form. Det be­hövs ba­ra rätt för­hål­lan­den, sä­ger Kor­te i Yles tv-sänd­ning.

Noo­ralot­ta Ne­zi­ri var tvåa med 12,99 och Re­et­ta Hurs­ke trea med 13,03. Kor­te är helt en­kelt i en klass för sig för till­fäl­let. Lot­ta Ha­ra­la var fy­ra med sitt nya PB 13,13.

Kor­tes tid i Lah­tis är den fjär­de snab­bas­te ge­nom ti­der­na i Fin­land. Hen­nes fins­ka re­kord från för­ra som­ma­ren är 12,72. Ti­di­ga­re i som­mar löp­te hon ti­den 12,76. Re­et­ta Hurs­ke sat­te sitt PB 12,78 för­ra året.

I da­mer­nas höjd­hopp tog El­la Jun­ni­la se­gern med re­sul­ta­tet 190 cm. För­ra som­ma­ren sat­te hon fins­ka re­kor­det 195 cm.

En an­nan emot­sedd gren i Lah­tis var her­rar­nas 100 m. Samu­li Samu­els­son fick en ut­märkt start och tog in­te helt ovän­tat se­gern med ti­den 10.40 – en hyf­sad tid i 1,3 m/s mot­vind. I da­mer­nas 100 m var HIFKlö­pa­ren Lot­ta Kemp­pai­nen snab­bast med ti­den 11,52.

Ca­mil­la Ri­chards­son be­slöt att skju­ta fram­åt sin sä­songs­pre­miär på pa­rad­sträc­kan 3 000 m hin­der.

Ri­chards­son be­rät­ta­de för Yle­spor­ten att hon in­te vil­le ta någ­ra ris­ker då hon haft li­te pro­blem med be­nen.

To­pi Rai­ta­nen in­led­de dock sin sä­song på 3 000 m hin­der. Han seg­ra­de en­kelt, men var in­te helt nöjd med ti­den 8.30,53.

To­ni Pi­is­pa­nen sat­te två nya fins­ka re­kord i rull­stol i ka­te­go­rin T51. På 100 m för­bätt­ra­de han det fins­ka re­kor­det till 20,21, och un­ge­fär en tim­me se­na­re för­bätt­ra­de han det fins­ka re­kor­det på 200 m till 37,63. Bå­da re­sul­ta­ten är års­bäs­ta i värl­den. Leo-Pek­ka Täh­ti sat­te års­bäs­ta i värl­den på 200 m i ka­te­go­rin T54, 25,32. Hen­ry Sund­bloms 37,31 är nytt finskt re­kord på 200 m i ka­te­go­rin T53.

LEHTIKUVA FO­TO: RONI REKOMAA/

An­ni­ma­ri Kor­te har va­rit oslag­bar i Fin­land i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.