DET HÄN­DE Då

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - TT

För 70 år se­dan, 1950, tog Sve­ri­ge brons i fot­bolls-VM i Bra­si­li­en. Det­ta trots att ett stort an­tal spe­la­re i det lag som vann OS-guld i Lon­don två år ti­di­ga­re ha­de bli­vit proffs i Eu­ro­pa och in­te tillå­tits spe­la. Uru­gu­ay blev världs­mäs­ta­re, me­dan Bra­si­li­en er­öv­ra­de silv­ret.

För 75 år se­dan, 1945, prov­spräng­des den förs­ta atom­bom­ben vid den ame­ri­kans­ka flyg­ba­sen Ala­mogor­do i New Mex­i­co. Där­med ha­de USA det för­ödan­de va­pen som skul­le gö­ra slut på and­ra världs­kri­get. Tre vec­kor se­na­re ut­plå­na­des den ja­pans­ka sta­den Hi­ros­hi­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.