Ax­med Bah­jad

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

● Ål­der: 36 år.

● Bott i: So­ma­lia, Eng­land, Ne­der­län­der­na, Est­land och Fin­land.

● Om ga­tor­na i Fin­land: ”De är kanske de re­nas­te i värl­den.”

● Fa­vo­rit­ci­tat: ”När du gör sa­ker från din själ, kän­ner du en flod som rör sig i dig, en gläd­je.” – Rūmī, 1207–1273.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.