Ex­pert om in­tres­set för jäm­lik­hets­frå­gor

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Var­för tyc­ker da­gens unga att frå­gor om jäm­lik­het är vik­ti­ga? Det kan Ma­lin Gustavs­son sva­ra på. Hon har ar­be­tat som jäm­lik­hetskon­sult i 15 år.

FO­TO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.