SE­RIE

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Lit­te­ra­tu­ren be­fol­kas in­te ba­ra av män­ni­skor ut­an ock­så av hun­dar, kat­ter, häs­tar och många and­ra djur. I se­ri­en Dju­ren i lit­te­ra­tu­ren stif­tar vi när­ma­re be­kant­skap med någ­ra av dem. I del 2/10 skri­ver Ma­lin Slot­te om kat­ter­na i Do­ris Les­sings Om kat­ter (Fo­rum 2007; över­sätt­ning Har­ri­et Al­fons, Jad­wi­ga P. We­strup, An­ni­ka Preis, Sol­veig Nel­linge). Ti­di­ga­re i se­ri­en: Pia Ing­ström 14.7 om vil­da bes­tar i de ka­na­den­sis­ka sko­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.