Brand­släc­ka­re sak­nar of­ta ef­fekt

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

För många brand­släc­ka­re är brist­fäl­li­ga och un­der­hålls in­te en­ligt fö­re­skrif­ter­na. Brand­myn­dig­he­ter och för­säk­rings­bo­lag slår larm om att brand­släc­ka­re krä­ver kon­ti­nu­er­lig sköt­sel och gransk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.