En per­son åta­las för för­sök till miss­han­del av Ti­mo So­i­ni

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Det var vid en träff med väl­ja­re på en mark­nad i Van­da 2019 som en man gick till at­tack mot då­va­ran­de ut­ri­kesmi­nis­tern Ti­mo So­i­ni (Blå). Man­nen för­sök­te slå So­i­ni med en plast­flas­ka, och gjor­de våld­samt mot­stånd mot de po­li­ser som var där för att ga­ran­te­ra So­i­nis sä­ker­het.

Po­li­sen har ti­di­ga­re upp­gett att man­nen var be­ru­sad vid hän­del­sen, och vid för­hör in­te kun­nat upp­ge nå­gon för­kla­ring till sitt hand­lan­de.

Åkla­ga­ren har väckt åtal för för­sök till miss­han­del mot So­i­ni och för våld­samt mot­stånd mot tjäns­te­man och miss­han­del mot de bå­da po­li­ser­na, med­de­lar Åklagar­myn­dig­he­ten. Dä­re­mot har åkla­ga­ren be­slu­tat att in­te väc­ka åtal för kränk­ning av den po­li­tis­ka hand­lings­fri­he­ten.

Den miss­tänk­te ne­kar till brott.

FO­TO: HE­IK­KI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA

Det var i mars 2019 som en man gick till at­tack mot då­va­ran­de ut­ri­kesmi­nis­tern Ti­mo So­i­ni på en mark­nad i Van­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.