Tri­i­nu Var­bla­ne

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Född 1978 i orm­sö, est­land.

●●Fa­mil­jen ut­görs av en sam­bo och två vux­na barn.

●●in­ter­na­tio­nell af­färs­ut­veck­la­re vid tek­no­lo­gi­cent­ret Me­ri­no­va i Va­sa

●●Flyt­ta­de till Ber­gö år 1993.

●●Gil­lar att vand­ra och att spe­la bad­min­ton. har pre­cis skaf­fat en bi­od­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.