Nor­mal var­dag ti­di­gast i no­vem­ber

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Var­da­gen kom­mer in­te att åter­gå till det nor­ma­la för­rän ti­di­gast i no­vem­ber, en­ligt Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son. Fram tills dess kom­mer verk­sam­he­ter som natt­klub­bar och in­om­hus­lek­plat­ser att för­bli stäng­da, och bröl­lop bör en­dast hål­las i små säll­skap för att be­grän­sa smitt­sprid­ning, sä­ger John­son.

Från och med ok­to­ber vän­tas publik i viss mån tillå­tas på spor­te­ve­ne­mang, men pre­miär­mi­nis­tern un­der­stry­ker att många sa­ker för­blir be­grän­sa­de fram till se­na­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.