Katja Ha­ka­la

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●Född: 29.2.1996.

●Po­si­tion: An­fal­la­re.

●Stu­de­ra­de In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness vid Åbo han­dels­hög­sko­la.

●Spe­la­de un­der de två senaste sä­song­er­na för TPS.

●Spe­la­de i Ox­ford, Eng­land 2016.

●De­bu­te­ra­de i li­gan år 2015 med FC Hon­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.