Se­re­na Wil­li­ams åter­vän­der till täv­lings­ba­nan om tre vec­kor

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT-REU­TERS

Ef­ter sex må­na­der ut­an täv­ling­ar sät­ter ten­nisstjär­nan Se­re­na Wil­li­ams i gång igen.

Den 23-fal­di­ga grand slam-vin­na­ren in­le­der upp­ladd­ning­en in­för US Open med spel i Lex­ing­tons WTA-tur­ne­ring med start den 10 au­gusti.

Se­nast Wil­li­ams spe­la­de var i feb­ru­a­ri när hon hjälp­te USA till se­ger över Lett­land i Fed Cup.

En an­nan ame­ri­kansk US Open-vin­na­re är ock­så med i tur­ne­ring­en i Ken­tucky – Slo­a­ne Step­hens.

Årets US Open star­tar den 31 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.