Gö­te­borgs bok­mäs­sa släpp­te gam­mal Astrid Lind­gren-vi­deo

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Bok­mäs­san i Gö­te­borg har hit­tat en gam­mal vi­de­o­in­spel­ning från 1986 där Astrid Lind­gren dis­ku­te­rar sin kre­a­ti­va pro­cess till­sam­mans med bland an­nat il­lust­ra­tö­ren Ilon Wikland.

”Vi har hit­tat en un­der­bar in­spel­ning från Bok­mäs­san som vi nu har lagt ut på Youtu­be för att de­la med er!” skri­ver Bok­mäs­san i Gö­te­borg i ett med­de­lan­de på Fa­ce­book.

I vi­de­on, som går att se via Youtu­be, dis­ku­te­rar Astrid Lind­gren bland an­nat hur det går till då hon ska­par en ny ka­rak­tär, och hur Emil i Lön­ne­ber­ga kom att kal­las för ”agrar­ka­pi­ta­list”.

FO­TO: JACOB FORSELL

Astrid Lind­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.