Ame­ri­kansk man döms till fäng­el­se ef­ter konst­bluff

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

En ame­ri­kansk man har dömts till fem års fäng­el­se för att ha för­sökt säl­ja för­fals­ka­de konst­verk av mo­der­na iko­ner som An­dy War­hol och Je­an-Michel Basqui­at.

En­ligt ABC News ha­de den 43-åri­ge man­nen även för­fals­kat äkt­hets­in­tyg och stämp­lar, och bland an­nat för­sökt gö­ra af­fä­rer med ett gal­le­ri i Mi­a­mi.

Man­nen för­sök­te säl­ja ver­ken för en sum­ma mot­sva­ran­de drygt 5 mil­jo­ner eu­ro.

FO­TO: TT-AP

Ett av de för­fals­ka­de Je­an-Michel Basqui­at-konst­verk som man­nen för­sökt säl­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.