I DAG

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

... in­fal­ler Nel­son Man­de­la-da­gen, in­stif­tad av FN 2009 för att hed­ra den syd­af­ri­kans­ke fri­hets­hjäl­ten. Han föd­des den 18 ju­li 1918 och blev lan­dets förs­ta de­mo­kra­tiskt val­da pre­si­dent. Da­gen sät­ter fo­kus på hans bi­drag för fred och frihet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.