Väg­skyltre­bu­sar

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

Idag pe­kas det ut­an­för Sve­ri­ge på en av skyl­tar­na, till en stor stad i ett land vid Me­del­ha­vet. De andra pe­kar mot mind­re or­ter från norr till sö­der, här hem­ma. Lös re­bu­sar­na vid var­je siff­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.