Ång­kok­ta grön­sa­ker

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

att la­ga grön­sa­ker med ånga är skon­samt och be­va­rar bå­de smak och vi­ta­mi­ner. en fler­de­lad ka­strull el­ler en asi­a­tisk ång­till­sats un­der­lät­tar.

för 4 per­so­ner, 20 mi­nu­ter

1 spetskåls­hu­vud, ca 500 g 1 broc­co­li 3–4 gul­be­tor 2 spets­pap­ri­kor

till per­sil­je­dip­pen:

3 msk ma­jon­näs 1 1/2 dl grädd­fil 3 msk fin­hac­kad per­sil­ja 1 krm ita­li­ensk sal­ladskryd­da

att äta till:

flingsalt

Gör så här:

1. Blan­da dip­pen ge­nom att vis­pa sam­man ma­jon­näs med grädd­fil, fin­hac­kad per­sil­ja och ita­li­ensk sal­ladskryd­da som ger bå­de krydd­smak och säl­ta.

2. Klyv spetskå­len och skär bort den hår­da rot­de­len. De­la den där­ef­ter i klyf­tor med ett par cen­ti­me­ters bredd. Skär loss broc­co­li­bu­ket­ter och skär stam­men i tun­na ski­vor. Ska­la och skär gul­be­tor­na i tun­na klyf­tor. De­la pap­ri­kan på läng­den i cen­ti­me­ter­bre­da bi­tar.

3. Ko­ka upp ett par cen­ti­me­ter vat­ten i bot­ten­ka­strul­len. Sprid ut grön­sa­ker­na, de hår­das­te längst ned, i den per­fo­re­ra­de in­sat­sen och pla­ce­ra den över vat­ten­ka­strul­len. Lägg på lock och ång­ko­ka grön­sa­ker­na i 4–5 mi­nu­ter. Över­ko­ka in­te, då blir kon­si­sten­sen för mjuk och den här­li­ga kris­pig­he­ten går för­lo­rad. Ser­ve­ra dem var­ma med per­sil­je­dipp och flingsalt.

Var­samt tilla­ga­de grön­sa­ker i ånga be­va­rar bå­de sma­ker och vi­ta­mi­ner. FO­TO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.