Et­nis­ka grup­per i Eti­o­pi­en

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●En­ligt 2007 års folk­räk­ning be­står Eti­o­pi­en av 80 folk­grup­per, varav tio rym­mer över en mil­jon män­ni­skor var­de­ra.

●De störs­ta et­nis­ka grup­per­na är oro­mo (35.3 pro­cent), am­ha­rer (26.2 pro­cent), so­ma­li­er (6.0 pro­cent) och tig­re­a­ner (5.9 pro­cent).

●Se­dan 1995 har lan­det nio et­niskt de­fi­ni­e­ra­de del­sta­ter med långt­gå­en­de au­to­no­mi.

Käl­la: Land­gui­den/Ut­ri­kes­po­li­tis­ka In­sti­tu­tet i Sve­ri­ge, En­cyclo­pe­dia Bri­tan­ni­ca (2012).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.