Den dans­ka soc­ker­plan­ta­gear­be­ta­ren av afro-ka­ri­bisk et­ni­ci­tet och hen­nes hår­da öde fal­ler in i en be­rät­tel­se av väs­ter­ländskt och vitt för­tryck, nå­got som in­te va­rit en del av en nor­disk hi­sto­risk själv­bild och min­nes­kul­tur.

Hufvudstadsbladet - - Debatt -

PE­TER STADIUS är pro­fes­sor i Nor­denstu­di­er vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.