Tot­ten­ham sänk­te Lei­ces­ter – hjälp­te ri­va­ler

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Tot­ten­ham har fått upp ång­an i Pre­mi­er Le­a­gue. Hem­ma mot Lei­ces­ter blev det se­ger med 3–0 – ett re­sul­tat som får Chel­sea och Man­ches­ter Uni­ted att jub­la.

Tot­ten­ham, som pre­nu­me­re­rat på topp fy­ra-pla­ce­ring­ar i Pre­mi­er Le­a­gue de se­nas­te åren, är den här vå­ren bor­ta från ra­cet om en Cham­pi­ons Le­a­gue-plats ef­ter en svag sä­song. I stäl­let är det Lei­ces­ter som till­sam­mans med Chel­sea och Man­ches­ter Uni­ted gör upp om tred­je- och fjär­de­plat­sen bakom re­dan kla­ra mäs­ta­ren Li­ver­pool och två­an Man­ches­ter Ci­ty. Men bor­ta mot just ”Spurs” kom ett bak­slag för ”The Fox­es”. Tot­ten­ham vann med 3–0 och har nu fy­ra vins­ter och ett kryss på de fem se­nas­te mat­cher­na.

I den sista om­gång­en, som spe­las på sön­dag näs­ta vec­ka, tar Lei­ces­ter emot Man­ches­ter Uni­ted i vad som vän­tas bli en raff­lan­de av­slut­ning. En se­ger där lär bli ett mås­te för hem­ma­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.