Oklart om Jo­ke­rits sä­song

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Det är oklart när Jo­ke­rits sä­song i KHL kör i gång. KHL med­de­la­de un­der sön­da­gen att match­sche­mat kan pub­li­ce­ras först då det är klart vil­ka lag som del­tar.

KHL-sä­song­en in­leds 2 sep­tem­ber. GM Ja­ri Kur­ri sa­de till Il­ta-Sa­no­mat att Jo­ke­rit vill att sä­songstar­ten skjuts fram­åt till ok­to­ber.

En­ligt Il­ta­leh­ti vill KHL att Jo­ke­rit flyt­tar till Ryss­land på grund av co­ro­na­pan­de­min. Det är re­dan be­stämt att Kunlun Reds­tar spe­lar si­na mat­cher i när­he­ten av Moskva. Di­na­mo Ri­ga kom­mer an­tag­li­gen ock­så att spe­la i Ryss­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.