Som­mar­re­sa

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - ANAGRINN

En ö som dof­tar av gulmå­ra med tårt­fest och gam­la hus Så fint att vand­ra på Högså­ra som ba­dar i kväl­lens ljus

Från Ro­sa­las vi­king­a­by­ar till Rousals ter­rass med fart Och kvälls­dopp i kalk­gruvsla­gu­nen vid Bjär­kas är un­der­bart

Att Tim­mer­hol­men är vac­ker vi ser och ci­te­rar vår värd; Jo, det­ta är värl­dens me­del­punkt – allt är bätt­re i Väs­tan­fjärd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.