Vinn bil­jet­ter till Hög­hol­men

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Djur­par­ken Hög­hol­men ar­ran­ge­rar ett lyc­ko­hjul un­der som­ma­ren. 100 bil­jett­pa­ket lot­tas ut i lyc­ko­hju­let som är i gång än­da fram till den 9 au­gusti. I lyc­ko­hju­let kan man vin­na in­trä­de för två till djur­par­ken.

I sep­tem­ber ar­ran­ge­ras Kat­ter­nas kväll två gång­er. Un­der Kat­ter­nas kväll för­läng­er man öp­pet­ti­den. An­ta­let be­sö­ka­re är be­grän­sat så att al­la ska kun­na del­ta i kat­ter­nas kväll, men med sä­ker­hets­av­stånd till varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.