Om bly­li­vet som präg­lat hen­nes liv

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Jour­na­lis­ten Sofie Sta­ra be­rät­tar om hur det är att växa upp i en by. Om hur bru­ta­la vi män­ni­skor kan va­ra mot varand­ra, mot lands­byg­den och mot djur. I sitt som­marprat be­rät­tar hon ock­så om det hon skäms över, sa­ker hon gjort, och sa­ker hon lå­tit bli att gö­ra.

YLE VEGA 10.03

FO­TO: PA­RAD ME­DIA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.