”Man är in­te klo­ka­re än sin se­nas­te kris”

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Jour­na­lis­ten, för­fat­ta­ren och fö­re­lä­sa­ren Ola Wong har i näs­tan 20 år be­va­kat Ki­na i svens­ka me­di­er, bland an­nat som kor­re­spon­dent för Svens­ka Dag­bla­det.

– Mitt pro­gram hand­lar om att man in­te är klo­ka­re än sin se­nas­te kris. Jag går från Pe­kings par­ti­kon­gres­ser till vi och dem i Sve­ri­ge, sä­ger han om sitt som­marprat i ett press­med­de­lan­de.

SVE­RI­GES RA­DIO P1 14.00

FO­TO: MAT­TI­AS AHLM/SVE­RI­GES RA­DIO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.