Hufvudstadsbladet

Su­per­man-man­tel såld för 100 000

- TT-HBL Superman · Hollywood · The Lord of the Rings · Christopher Reeve

En man­tel som bars av skå­de­spe­la­ren Christop­her Re­e­ve i Su­per­man och Su­per­man II har sålts på auk­tion för 110 000 dol­lar, mot­sva­ran­de 96 000 eu­ro. Den me­ka­nis­ka man­teln an­vän­des för att spe­la in fil­mer­nas flyg­sce­ner, en­ligt Hol­ly­wood Re­por­ter.

Man­teln var en del av auk­tions­hu­set Ju­li­en’s Auc­tions Hol­ly­woodauk­tion och bland det som gick un­der klub­ban märks ock­så en rymd­dräkt från 2001: Ett rymdä­ven­tyr (320 000 eu­ro) och Bil­bo Bag­gins pi­pa från Sa­gan om ring­en (25 000 eu­ro).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland