Hufvudstadsbladet

Om att bli vän med sin oro och ång­est

- Psychology · Anxiety · Social Sciences · Mental Health · Health Conditions

Jour­na­lis­ten och pro­gram­le­da­ren Eva Ke­las liv har pe­ri­od­vis va­rit be­grän­sat på grund av stark oro och ång­est. I sitt som­marprat be­rät­tar hon om hur hon blev vän med sin oro och ger tips om hur det går att hål­la ång­es­ten stång­en.

 ?? FO­TO: PA­RAD ME­DIA ??
FO­TO: PA­RAD ME­DIA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland