Hufvudstadsbladet

Kryp­to 30

- Helsinki · Helsingfors

SäND LöS­NING­EN TILL KSF Me­dia, Lun­da­ga­tan 8, 06100 Borgå el­ler kors­ord@ksf­me­dia.fi, se­nast 13.8.2020. Skriv Kryp­to 30 på ku­ver­tet. Vi drar tre vin­na­re som be­lö­nas med skra­plot­ter.

I Kryp­to 26 vin­ner föl­jan­de per­so­ner skra­plot­ter: Gud­run Järn­ström i Eke­näs, Pe­ter Grö­ning i Han­gö

och Eli­sa­beth Uss­her i Helsing­fors. Vi gra­tu­le­rar!

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland