Bä­rens tid är här

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Nu är de mog­na – vin­bä­ren, blå­bä­ren och hal­lo­nen. In­hems­ka bär är rik­tig su­per­mat som in­ne­hål­ler rik­ligt med vi­ta­mi­ner och an­tiox­i­dan­ter. Blan­da bär i smar­ri­ga ef­ter­rät­ter så blir de bå­de go­da och nyt­ti­ga.

Färs­ka vin­bär och blå­bär i som­ma­rens ef­ter­rät­ter

Fo­to: Ja­Ne­rik HeN­rikS­SoN/tt

FO­TO: JA­NE­RIK HEN­RIKS­SON/TT

■ Bär är in­te ba­ra det säk­ras­te som­mar­teck­net, de är dess­utom väl­digt nyt­ti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.