Fle­ra in­hems­ka gäs­ter

HBL ring­de till någ­ra stör­re ham­nar i Svensk­fin­land för att få en kom­men­tar av re­spek­ti­ve hamn­kap­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

– Vi har haft över 130 bå­tar dag­li­gen den se­nas­te vec­kan och där­till många vat­ten­skot­rar, sä­ger Na­gu gäst­hamns hamn­kap­ten Met­te Lou­i­se Lind­berg.

– Jag har in­te märkt nå­gon stör­re skill­nad jäm­fört med för­ra året i an­tal båt­gäs­ter. Dä­re­mot hör man me­ra fins­ka och mind­re riks­svens­ka i ham­nen i år, sä­ger Eke­näs gäst­hamns hamn­kap­ten Eric Lön­nqvist.

– Vi har haft li­te fler båt­gäs­ter än ti­di­ga­re år men jag tror det be­ror mer på väd­ret än co­ro­nan. Vi har än­då en kam­panj som går ut på att man ska vi­sa hän­syn till varand­ra i ham­nen sä­ger Heikki Wich­mann, hamn­kap­ten i Han­gö gäst­hamn, Öst­ra ham­nen.

– Ef­ter mid­som­ma­ren ex­plo­de­ra­de det. För­ra vec­ko­slu­tet var förs­ta gång­en på 25 år som jag in­te tänk­te få al­la bå­tar att rym­mas, sä­ger Lo­vi­sa gäst­hamns hamn­kap­ten Niklas Matts­son.

– Vi har haft fler in­hems­ka gäs­ter men fär­re ut­länds­ka. To­talt har an­ta­let va­rit gans­ka sam­ma som för­ra året, sä­ger Kast­näs gäst­hamns hamn­kap­ten Christof­fer Slot­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.