Stjär­nor­na star­tar fot­bollslag i USA

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Na­ta­lie Port­man, Se­re­na Wil­li­ams och en drös fö­re det­ta nor­da­me­ri­kans­ka lands­lags­spe­la­re är någ­ra av stjär­nor­na i en ny ägan­de­grupp som ska bil­da ett fot­bollslag i Los Ang­e­les.

”I dag tar vi det spän­nan­de ste­get ge­nom att med­de­la den förs­ta kvinn­ligt ma­jo­ri­tets­äg­da och -led­da ägan­de­grup­pen”, sa­de Na­ta­lie Port­man i ett ut­ta­lan­de.

Los Ang­e­les-la­get blir det elf­te att ta plats i den nor­da­me­ri­kans­ka högs­ta­li­gan NWSL och kom­mer att de­bu­te­ra 2021, till­sam­mans med Ra­cing Lou­is­vil­le FC.

I ägan­de­grup­pen in­går bland and­ra även OS- och VM-guld­me­dal­jö­rer­na i fot­boll Lau­ren Che­ney Ho­li­day och Ab­by Wam­bach, och skå­de­spe­lar­na Eva Long­o­ria (Despe­ra­te Housewi­ves), Ame­ri­ca Fer­re­ra (Ugly Bet­ty).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.