In­hemskt års­bäs­ta av Ki­e­ka­ra

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

An­ne­ma­ri Ki­e­ka­ra sat­te fin­ländskt års­bäs­ta och fin­ländskt re­kord för över 40-åring­ar då hon tog hem se­gern på 5 000 me­ter i Van­da.

Ki­e­ka­ra, 43 år, kom i mål på ti­den 16.18,76 och för­bätt­ra­de Lau­ra Man­ni­nens re­kord (16.44,75) med näs­tan en halv mi­nut trots den by­i­ga vin­den.

Lop­pet var Ki­e­ka­ras förs­ta 5 000 me­terslopp på el­va år.

Ki­e­ka­ra ska stäl­la upp på 5 000 och 10 000 me­ter i FM­täv­ling­ar­na i Åbo i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.