SE­RIE

Hufvudstadsbladet - - Sport -

● Lit­te­ra­tu­ren be­fol­kas in­te ba­ra av män­ni­skor ut­an ock­så av hun­dar, kat­ter, häs­tar och många and­ra djur. I se­ri­en Dju­ren i lit­te­ra­tu­ren stif­tar vi när­ma­re be­kant­skap med någ­ra av dem.

I del 4/10 skri­ver Fred­rik Sonck om hun­den Buck i Jack Lon­dons Skri­et från vild­mar­ken (1903).

Ti­di­ga­re i se­ri­en:

Pia Ing­ström 14.7 om vil­da bes­tar i de ka­na­den­sis­ka sko­gar­na. Ma­lin Slot­te 16.7 om Do­ris Les­sings Om kat­ter. Isa­bel­la Rot­h­berg 21.7 om grå­sug­gan i Pe­ne­lo­pe Li­velys Ett hus ut och in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.