Vin­bärs­bru­schet­ta

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Su­peren­kel des­sert som fun­kar med al­la sor­ters bär. Rö­da vin­bär pas­sar ut­märkt i det här gam­la sam­man­hang­et.

Till 4 por­tio­ner, 15 mi­nu­ter

200 g färs­ka rö­da vin­bär (el­ler and­ra bär) 2 ve­te­bul­lar el­ler bri­oche­bröd för ham­bur­ga­re 2 msk smör, rumsvarmt 1 tsk ka­nel 2–3 msk strö­soc­ker 250 g ri­cot­ta el­ler ma­scar­po­ne 1 ci­tron, ska­let aka­ci­a­ho­nung färsk myn­ta

Skölj och ren­sa bä­ren.

De­la bul­lar­na på hälf­ten. Blan­da smör, ka­nel och soc­ker. Bred bland­ning­en på bul­lar­nas snit­ty­ta.

Stek bul­lar­na i pan­na med smö­ret nedåt tills sock­ret smält och ytan bli­vit li­te fra­sig.

Rör ihop ri­cot­ta el­ler ma­scar­po­ne med ri­vet ci­tron­skal.

Bred ge­ne­röst med ri­cot­tab­land­ning­en på bul­lar­na och för­de­la bä­ren ovan­på. Ring­la över li­te aka­ci­a­ho­nung.

De­ko­re­ra med någ­ra myn­takvis­tar. Ser­ve­ras helst ge­nast.

Fo­to: Ja­ne­rik Hen­riks­son/tt

En bär­bru­schet­ta är nå­got av den enk­las­te des­sert du kan ska­pa. ■ Top­pas med val­fria bär, i det här fal­let med rö­da vin­bär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.