BLANKOSUDO­KU

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

Ta­len ovan och till väns­ter om rut­fäl­tet anger sum­man av de tre ta­len i var­je block. Det förs­ta ta­let anger sum­man av de tre förs­ta ta­len i en rad, näs­ta tal sum­man av de föl­jan­de tre ta­len och det tred­je ta­let sum­man av de tre sista. Var­je vågrät och lod­rät rad in­ne­hål­ler siff­ror­na 1–9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.