JU­NI­OR-SU­DO­KU

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

Var­je Ju­ni­or-Su­do­ku in­ne­hål­ler sex oli­ka fär­ger. I var­je vågrät och lod­rät rad skall al­la fär­ger fö­re­kom­ma en gång. Al­la sex fär­ger ska ock­så fin­nas med i var­je 3x2 rek­tang­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.