In­vå­nar­na jub­lar över Brän­dö­be­slut

Hufvudstadsbladet - - News -

En seg­li­vad drag­kamp ser ut att va­ra över – ut­an nå­gon som helst åt­gärd. Full­mäk­ti­ge vil­le ri­va Brän­dö köp­cent­rum, men stöt­te på patrull då sex bo­stads­rätts­för­e­ning­ar gick ihop och över­kla­ga­de be­slu­tet. Nu har Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len dömt till Ulf Sand­holms och de and­ra bo­en­des för­del. Brän­do­bo­na får be­hål­la sitt köp­cent­rum.

FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG

Brän­dö köp­cent­rer för stå kvar. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.