Man för­svun­nen i Helsing­fors

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Helsing­forspo­li­sen le­tar ef­ter 41-åri­ga Juk­ka Blo­me­rus som har va­rit för­svun­nen se­dan för­ra hel­gen. Juk­ka Blo­me­rus läm­na­de sitt hem i Bro­bac­ka i Helsing­fors på ef­ter­mid­da­gen lör­da­gen den 25 ju­li. Blo­me­rus ha­de skic­kat ett med­de­lan­de till en när­stå­en­de per­son kring mid­natt men ef­ter det har han var­ken setts el­ler hört av sig.

Blo­me­rus är cir­ka 182–185 cm lång och rätt sta­digt byggd. Då han gick hem­i­från ha­de han på sig ett par blåa jeans, en röd munk­jac­ka, en blå jeansjac­ka och svar­ta skor.

Al­la spa­ning­ar och upp­gif­ter om Juk­ka Blo­me­rus ska med­de­las till Helsing­forspo­li­sens en­het för vålds­brott an­ting­en per Whatsapp på num­ret +358 46 922 4651 el­ler per mejl helsin­ki@po­li­i­si.fi.

FO­TO: HELSING­FORSPO­LI­SEN

Juk­ka Blo­me­rus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.